Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wolne stanowiska do NSR

W dniu 14.09.2018, o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej Nr 2420 przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy NSR w korpusie podoficerów:
1) STARSZY TECHNIK, STE: PODOFCER, SW 1: 38T32, SW 2: 38T26:
Kwalifikacje:
- wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: technik elektryk lub technik mechanik lub technik pojazdów samochodowych;
- prawo jazdy kat. C.
Doświadczenie zawodowe:
- zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej lub sztabowej lub dowódczej (zajmowanie stanowiska technika lub dowódcy drużyny lub podoficera - kierowcy).
2) ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU, STE: PODOFICER, SW 1: 28B21:
Kwalifikacje:
- wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: technik informatyk lub techni elektronik.
- poświadczenie bezpieczeństwa: Tajne
Doświadczenie zawodowe:
- zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki lub sztabowej lub dowódczej (zajmowanie stanowiska dowódcy aparatowni lub dowódcy obsługi).
3) PODOFICER SANITARNY, STE : PODOFICER, SW 1: 40I23, SW 2: 99Z99:
Kwalifikacje:
- kurs w zakresie OPBMR dla kadry i pracowników wojskowej służby zdrowia.
Doświadczenie zawodowe:
zajmowanie stanowiska w obszarze działalności wojskowej służby zdrowia lub logistycznej (zajmowanie stanowiska ratownika medycznego lub dowódcy grupy).
Kandydaci powinni posiadać:
- wojskowy dokument osobisty;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl