Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Po 123 latach niewoli kształtowało się państwo i jego siły zbrojne. Rozbudowa sił zbrojnych miała na celu utworzenie jednolitego systemu działania administracji zasobami ludzkimi i poboru do wojska. Realizację  tego zadania wykonywano w oparciu o Tymczasową Ustawę  o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 27 października 1918 roku  (Dziennik Praw poz. 28).
Należy zwrócić tu uwagę na datę powstania ustawy która ma szczególne znaczenie dla TOAW.
Rozkazem Nr 144 ustanowił podział i organizację władz zaciągowych. Tak powstały pierwsze Powiatowe Komendy Uzupełnień w tym PKU w Warszawie dla Okręgu wojskowego I, obejmującego m.st. Warszawę i pow. Warszawski oraz Okręgowe komendy uzupełnień (OKU). Pierwszy etat PKU w Warszawie wynosił 10 oficerów, 4 sierżantów sztabowych, 20 podoficerów, 10 szeregowych.
W innych PKU występował oficer ewidencyjny skierowany do powiatu ale będący pod rozkazami komendanta.
W wyniku działań PKU w połowie 1919 r. armia liczyła blisko 500 tys. żołnierzy a pod koniec 1919 liczyła dwa razy tyle.
W 1939 r. zmieniono PKU na Komendy Rejonowe Uzupełnień RKU, w lutym 1939 r. było 127 RKU.
Od marca 1939 r. RKU prowadziły częściową, skrytą mobilizację, a od końca sierpnia 1939 r. mobilizację powszechną.
Rozwiązania jakie wówczas zastosowano w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych wykorzystywane są do dnia dzisiejszego np. wydzielenie zalążków do nowo formowanych jednostek wojskowych, wyznaczenie kolejności i terminów uzupełniania JW.,
organizację EBMob.- przykład:

  • Służba informacyjna
  • Izba przyjęć
  • Punkt mundurowania
  • Komisja przyjęcia koni
  • Komisja przyjęcia samochodów ( motocykle rowery)
  • Punkt kucia koni
  • Punkt dostosowania samochodów
  • Punkt rozdziału zapasów

30 listopada 1918 r. Powołanie Powiatowej Komendy Uzupełnień Warszawa Miasto I.
6 września 1945 r. Powołanie Rejonowej Komendy Uzupełnień Warszawa Miasto do administrowania lewobrzeżnej Warszawy.
Rok 1947 Rozszerzenie administrowanego terenu do dzielnic: Śródmieście i Wola.
1 sierpnia 1975 r. Powstanie Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Śródmieście: administrowane dzielnice - Śródmieście i Wola.
31 marca 2004 r. Zmiana zasięgu terytorialnego WKU: administrowane dzielnice - Śródmieście, Wola i Bemowo.
1 stycznia 2011 r.
Zmiana adresu z ul. Koszykowej 82 na ul. Mierosławskiego 22 oraz określenie nowego zasięgu terytorialnego: Śródmieście, Wola, Bemowo, Bielany, Żoliborz, powiat legionowski.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień (Dz. U. z 2010 r, Nr 41, poz. 242) od dnia 1 stycznia 2011 r.  terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Śródmieście obejmuje:
powiat legionowski oraz części miasta stołecznego Warszawy, dzielnice: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola i Żoliborz.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl