Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy szkoleń
Szkolenia w ramach służby przygotowawczej w 2019 roku:

Na potrzeby korpusu oficerów w terminie:

turnus od dnia do dnia
I 07.01.2019 r. 31.05.2019 r.

Na potrzeby korpusu podoficerów w terminie:

turnus od dnia do dnia
I 04.02.2019 r. 31.05.2019 r.
II 01.07.2019 r. 25.10.2019 r.

Na potrzeby korpusu szeregowych w terminie:

turnus od dnia do dnia
I 07.01.2019 r. 26.04.2019 r.
II 06.05.2019 r. 23.08.2019 r.
III 02.09.2019 r. 20.12.2019 r.

Szkolenia będą realizowane:
Na potrzeby korpusu oficerów

  • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Na potrzeby korpusu podoficerów

w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ

Na potrzeby korpusu szeregowych

w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz w przypadku I oraz II turnusu w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

  • oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1920 zł brutto;
  • podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1280 zł brutto;
  • szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 960 zł brutto;
odprawa po zakończeniu służby - 2000 zł brutto.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl