Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl

Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień:
Poniedziałek godz. 7:30-17:00
Wtorek-Piątek - godz. 7:30-15:30


Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Śródmieście przyjmuje interesantów w sprawie próśb, skarg, wniosków i zażaleń w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00 oraz w ostatni poniedziałek miesiaca w godz. 10:00-17:00  (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel.: 261 877 026).

TELEFONY KONTAKTOWE

 • Dyżurka/Portier SUFO – tel. 261 877 847 lub 261 878 367
 • Kancelaria Fax – tel. 261 878 676
 • Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień –  tel. 261 878 842
 • Szef Wydziału Rekrutacji -  tel. 261 877 709,
 • Referent prawno – administracyjny  – tel. 261 877 026
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 877 080
 • Inspektor Ochrony Danych - tel. 261 877 612, e-mail: j.rycaj@ron.mil.pl

INFORMACJE W SPRAWIE

 • Służba przygotowawcza – tel. 261 877 057
 • Narodowe Siły Rezerwowe, przydziały kryzysowe, kwalifikacje przydatne w wojsku – tel. 261 877 089, 261 877 116
 • Szkolnictwo wojskowe – tel. 261 877 131
 • Zawodowa i okresowa służba wojskowa – tel. 261 877 857
 • Prowadzenie ewidencji wojskowej oficerów i podchorążych ze zdanym egzaminem oficerskim oraz osób nie podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy – tel. 261 877 752

- wydawanie duplikatów książeczek wojskowych,
- dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy,
- wydawanie zaświadczeń o przebiegu czynnej służby wojskowej
- wydawanie zaświadczeń dla weteranów uczestniczących w działaniach poza granicami państwa

 • Prowadzenie ewidencji wojskowej podoficerów i szeregowych rezerwy – tel. 261 877 039

- wydawanie duplikatów książeczek wojskowych,
- dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy
- wydawanie zaświadczeń dla weteranów uczestniczących w działaniach poza granicami państwa,
- wydawanie zaświadczeń o przebiegu czynnej służby wojskowej

 • Przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe, kursy kadry rezerwy – tel. 261 877 688, 261 877 705, 261 877 684
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne, reklamowanie – tel. 261 877 693
 • Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne, sprawozdania PM – 1, przydziały organizacyjno – mobilizacyjne, – tel. 261 877 188
 • Koordynator ds. weteranów i poszkodowanych, rekonwersja – tel. 261 877 688
 • Zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym do WKU, sprawy logistyczne – tel. 261 877 198
 • Sprawy kadrowe pracowników korpusu służby cywilnej, żołnierzy zawodowych oraz obsługa prawna – tel. 261 877 026
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl