Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Wojskowy Komendant Uzupełnień

Warszawa - Śródmieście

ppłk mgr inż. Andrzej KAMIŃSKI

Wojskowy Komendant Uzupełnień

Pan ppłk Andrzej Kamiński urodził się 08.03.1971r. w Pułtusku woj. mazowieckie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1995 roku.
W latach 1995-2008 pełnił służbę w 1 pułku artylerii mieszanej im. Marszałka J. Piłsudskiego (którego nazwa zmieniła się na 1 pułk artylerii) w Ciechanowie, zajmując kolejne stanowiska służbowe od dowódcy plutonu poprzez Szefa Łączności do Szefa Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności.
Od roku 2008 związany z administracją wojskową, kiedy to objął stanowisko Szefa Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ciechanowie. Od roku 2011 na stanowisku Szefa Wydziału – Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ciechanowie.
Pan ppłk Kamiński jest weteranem działań poza granicami państwa. W roku 2004 uczestniczył w III zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, w roku 2010 i 2013 uczestniczył w VII i XIII zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Za udział w tych misjach został odznaczony „Gwiazdą Iraku” i dwukrotnie „Gwiazdą Afganistanu”.
Od 11 maja 2015r. Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP wyznaczony na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa Śródmieście.
ppłk Andrzej Kamiński jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, studiów podyplomowych w zakresie wojskowej służby zagranicznej w Akademii Sztuki Wojennej oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ukończonych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szef Wydziału

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr Mirosław PAKUŁA

Szef Wydziału 1

 


Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Sławomir DEMBICKI

Szef Wydziału 2

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl