Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akademie i Szkoły Wojskowe
amw

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

tel. 261 262 735

tel. 261 262 712

 

wat

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ul. gen. Witolda Urbanowicza 2

00-908 Warszawa

www.wat.edu.pl

tel. 261 837 938

tel. 261 837 939

tel. 261 837 956

 

wsosp

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl

tel. 261 517 733

 

awl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wrocław

www.awl.edu.pl

tel. 261 658 151

tel. 261 658 576

 

umed

UNIWERSYTET MEDYCZNY

(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)

Al. Kościuszki 4

90-419 Łódź

www.umed.pl

tel. 42 639 391

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl